Bu dokümanı PDF dosyası olarak bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Bu dokümanı WORD dosyası olarak bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

taşınır.net yazılımı ile ilgili hatırlatmaları görmek için tıklayınız.

 

 

Yıl devriyle ilgili işlemlerin nasıl yapılacağını aşağıdaki videolardan öğrenebilirsiniz.

İşlem tipi tanımlamak için yapılacak işlemlerin anlatıldığı videoyu çevrimiçi seyretmek için buraya, bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız. (Bu işlemi sadece sistem yöneticileri gerçekleştirebilir)


2007 yılı hesaplarının 2008 yılına devir işlemi: Yıl Devri (Çıkış), yapılacak işlemlerin anlatıldığı videoyu çevrimiçi seyretmek için buraya, bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.


2008 yılı hesaplarının 2007 yılı devir rakamlarıyla açılış işlemi: Yıl Devri (Giriş), yapılacak işlemlerin anlatıldığı videoyu çevrimiçi seyretmek için buraya, bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.

Not: Yıl devri işlemleri sadece 150 grubundaki tüketim malzemeleri için yapılacaktır.

Envanter (Açılış ) kaydı yapmak için yapılacak işlemlerin anlatıldığı videoyu izlemek için buraya, bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.
Envanter (Açılış ) kaydını Excel’den yüklemek için yapılacak işlemlerin anlatıldığı videoyu izlemek için buraya, indirmek için buraya tıklayınız.
Zimmet verme için yapılacak işlemlerin anlatıldığı videoyu izlemek için buraya, bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.
Zimmetten düşme için yapılacak işlemlerin anlatıldığı videoyu izlemek için buraya, bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.
Tüketim Çıkışı için yapılacak işlemlerin anlatıldığı videoyu izlemek için buraya, bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.
Satın Alma için yapılacak işlemlerin anlatıldığı videoyu izlemek için buraya, bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.
Değer Artışı için yapılacak işlemlerin anlatıldığı videoyu izlemek için buraya, bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.

  

  

 

  

KULLANIM KILAVUZU

  

  

  

Giriş

  

5018  sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devrine ilişkin esas ve usulleri belirleyen bu yönetmeliğe uygun olarak geliştirilen taşınır.net yazılımı kolay kullanımı ile hızlı veri girişi gibi birçok kolaylığı hedefleyerek geliştirilmiştir.

  

İlk Kullanım

 

Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler;

  

·         Internet Explorer programında adres satırına (……) yazılıp onaylanınca sisteme giriş yapabilmek için yetkili kullanıcı giriş ekranı açılır.

  

  

Bu ekranda kullanıcı adı ve parolası girilerek program başlatılır. Daha sonra, kullanıcıyı “Duyurular” ve “Bilgilendirme” mesajlarının yer aldığı “Hoş geldiniz” ekranı karşılar.

  

  

  

Gelen karşılama ekranında iki adet menü bulunur;

-          Taşınır Mal Kaydı,

-          Kullanıcı Yönetimi.

  

Taşınır mal kaydı ile ilgili bütün işlemler “Taşınır Mal Kaydı” menüsünden yapılır.

  

  

  

Kullanıcılarla ilgili bütün işlemler “Kullanıcı Yönetimi” menüsünden yapılır.

  

  

·         Kullanıcı tanımlama,

·         Kullanıcıların şifrelerinin e-posta adreslerine gönderilmesi,

·         Taşınır Mal Kaydı ile ilgili sabit bilgilerin tanımlanması;

o        İl Tanımlama,

o        İlçe Tanımlama,

o        Muhasebe Tanımlama,

o        Muhasebe Birimi Tanımlama,

o        Ambar Tanımlama,

o        Hesap Plan Bilgileri,

o        İşlem Tipi Tanımlama,

o        Ölçü Birimi Tanımlama,

o        Marka Tanımlama,

o        Model Tanımlama,

o        Personel Tanımlama,

o        Oda Tanımlama,

o        Firma Tanımlama,

o        İmza Tanımlama 

  

bilgilerinin girilmesi ile ilk kullanım işlemleri tamamlanır.

  

  

  

Kullanıcı Tanımlama

  

“Kullanıcı Yönetimi” menüsünden “Yeni Kullanıcı Girişi” seçilir.  Ekrana “Kullanıcı Bilgileri Düzenleme Sayfası” gelir.

  

  

Girişi yapılacak olan kullanıcıya ait veriler ilgili yerlere yazılır ve “Değişiklikleri Kaydet” tuşuna basılarak bilgiler saklanır.

  

-          Kullanıcının T.C. Kimlik No. bilinmiyorsa   Yeni kullanıcının T.C Kimlik Numarası bilinmiyorsa resme basarak öğrenebilirsiniz.  ikonuna tıklanarak  “http://tckimlik.nvi.gov.tr”  adresinden öğrenilebilir.

-          Kullanıcının T.C. Kimlik No. bilgisi girilip     ikonuna tıklanırsa kullanıcı adı ve soyadı alanları sistem tarafından doldurulur.

  

Oluşturulan kullanıcının yetkilerinin tanımlanması için “Kullanıcı Tipleri” nden seçim yapılması gerekir. Bunun için “Ekle” bağlantısına tıklanır.

  

  

Daha sonra, açılan pencereden kullanıcı tipi seçilir ve “Değişiklikleri Kaydet” düğmesine basılır.

  

  

Kullanıcı tipi “Taşınır Mal Kaydı” seçilirse “Taşınır Yetki Şablonu” ve “Taşınır İşlemleri Yetkisi Birimi” alanlarının da doldurulması gerekir.

  

  

“Taşınır Yetki Şablonu” alanında bulunan […] ikonuna tıklayarak açılan pencereden yetki tipi seçimi yapılır.

  

  

Daha sonra “Taşınır İşlemleri Yetkisi Birimi” alanına

  

00000-00000000000-00      à Kullanıcıya bir ambarda yetki tanımlamak için,

00000-00000000000-*       à Kullanıcıya bir harcama birimindeki tüm ambarlarda yetki tanımlamak için,

00000-*-*                       à Kullanıcıya bir muhasebe birimindeki tüm harcama birimlerinde ve tüm ambarlarda yetki tanımlamak için,

*-*-*                             à Kullanıcıya tüm muhasebe birimlerinde, tüm harcama birimlerinde ve tüm ambarlarda yetki tanımlamak için,

00000-00000000000-01;00000-00000000000-02;00000-00000000000-03     

à Kullanıcıya seçilen muhasebe ve harcama birimindeki 01,02,03 nolu ambarlarda yetki tanımlamak için,

  

Formatlarından uygun olanı (Muhasebe Birimi Kodu-Harcama Birimi Kodu-Ambar Kodu) şeklinde girilir. “Değişiklikleri Kaydet” düğmesine basarak yetki tanımlanmış olur. “Değişiklikleri Kaydet” düğmesine basarak kullanıcı bilgileri tanımlanmış ya da değişiklikler kayıt edilmiş olur.

  

  

  

Kullanıcı Bilgilerinde Değişiklik Yapmak

  

“Kullanıcı Yönetimi” menüsünden “Kullanıcı Arama” seçeneği tıklanarak

  


“Kullanıcı Arama Sayfası” ekranı açılır.

  

  

Bilgilerinde değişiklik yapılacak kullanıcı;  adı, soyadı, kullanıcı adı, kullanıcı tipi, durumu, yetki tipi alanlarına arama bilgileri girilerek ya da seçim yapılarak bulunur. Arama sonucunda benzer bilgilere sahip birden fazla kullanıcı varsa bu kullanıcılarda listelenir. Ekrana gelen listeden değişiklik yapılacak kullanıcı seçilir.  Daha sonra  “Kullanıcı Bilgileri Düzenleme Sayfası” ekrana gelir. Gerekli değişiklikler yapılıp “Değişiklikleri Kaydet” düğmesine basılarak işlem tamamlanır.

  

Yeni Parola Vermek

  

Yeni parola verilecek kullanıcı bulunur ve “Yeni Parola Ata” düğmesi tıklanarak kullanıcının sistemde kayıtlı olan e-posta adresine yeni parolası gönderilir.

  

  

  

  

Parola Değiştirme

  

Faal kullanıcının parolasını değiştirmek için “Kullanıcı Yönetimi” menüsünden “Parola Değiştirme” seçilir.

  

  

Yeni parola yazılır ve “Parola Değiştir” düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır.

  

Parolanızı Unutursanız!

  

Kullanıcı giriş ekranında yer alan “Parolamı Unuttum” bağlantısına tıklayın. Açılan pencereye T.C. Kimlik numaranızı girin ve “Yeni Parolamı e-posta Adresime Gönder” düğmesine basın. Yeni parolanız sistemde kayıtlı olan e-posta adresinize gönderilecektir.

  

  


  

Taşınır İşlem Fişi

  

Taşınır mallara ait giriş ve çıkış işlemleri bu fiş ile gerçekleştirilir. Taşınır malların işlem tipleri;

·         Giriş

o        Satın Alma,

o        Bağış,

o        Sayım Fazlası,

o        İade,

o        Devir,

o        Üretilen,

·         Çıkış

o        Tüketim,

o        Devir,

o        Bağış,

o        Satış,

o        Kullanılmaz Hal,

o        Hurda,

·         Açılış,

·         Yıl Devri’dir.

  

Tanımlanmış olan tiplerin dışında giriş ve çıkış işlemlerini farklı isimlerle adlandırmak da mümkündür. Örneğin; Satın Alma (Giriş) tipinde  “TÜBİTAK Proje Girişi” tipi tanımlanabilir.

  

Taşınır İşlem Fişi ekranı iki sekmeden (Tab) oluşuyor. Birinci sekme (“Belge Düzenleme”)  “Taşınır İşlem Fişi Belge Girişi” sayfası,

  

  

  

ikinci sekme (“Belge Arama”)  “Taşınır İşlem Fişi Belge Sorgulama” sayfasıdır.

  

  

  

Belge Düzenleme

  

Bu aşamada taşınırların giriş ve çıkış işlemlerine esas TİF’i kaydedilir, yazdırılır ve kayıtlı belgeler arasında arama yapılır. Kabul edilerek teslim alınan taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasındaki devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak üzere 5 örnek numaralı Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Müze ve kütüphanelerdeki eserler için ise 5/A örnek numaralı Taşınır İşlem Fişi kullanılır.

  

1.1-         Yeni Belge Girişi ve Belge Kaydı:

  

Ø       TİF düzenleme sayfasındaki boş formda, Yıl ve Belge Tarihi alanları sistem tarafından getirilir.

  

Ø       “Muhasebe Birim Kodu”, “Harcama Birim Kodu” ve “Taşınır Ambar Kodu” na ilişkin bilgiler girilir. İstenirse, bilgiler yanlarında bulunan      düğmesine basılarak gelen form yardımı ile seçim yapılarak da girilebilir.

  

  

Ø       Muhasebe birimine bağlı harcama birimleri “Harcama birim Kodu” yanında bulunan    düğmesine basılarak ekrana getirilir.

  

  

  

Ø       “Taşınır Ambar Kodu” yanında bulunan    düğmesine basılarak seçilmiş olan harcama birimine bağlı ambarlar ekrana getirilir.

  

  

Ø       İşlem tipi seçimi ile taşınırlara ilişkin sıralanmış işlemlerden biri seçilir.  İşlem seçimi ile Taşınır İşlem Fişi Bilgi Girişi ekranında işlem tipine göre değişen bilgi giriş ve açıklama alanları sistem tarafından ekrana getirilir.

Ø        

  

Ø       Tüketim(Çıkış) İşlem tipi seçildiğinde TİF Belge Giriş ekranı aşağıda belirtilen taşınır işlemlerine ilişkin bilgilerin girilmesi istenecektir.

  

  

  

  

  

Ø        Satın alma(Giriş) İşlem tipi seçildiğinde TİF Belge Giriş Ekranı aşağıdaki belirtilen taşınır işlemlerine ilişkin bilgilerin girilmesi istenecektir.

  

  

  

Ø       Devir(Çıkış) İşlem tipi seçildiğinde TİF Belge Giriş ekranı aşağıda belirtilen taşınır işlemlerine ilişkin bilgilerin girilmesi istenecektir.

  

  

  

Ø       Taşınır Hesap Planından taşınıra ilişkin kod seçimi  düğmeye basılarak seçilir.

  

  

  

  

Ø        Taşınır Hesap Planında taşınıra ilişkin arama yapmak için ilgili taşınırın adı yazılır ve hesap planında bulunan ilgili taşınır liste halinde sunulur.

  

  

  

Ø       Taşınır hesap kodları, listeden seçildikten sonra ölçü birimi ve adı, KDV oranları otomatik olarak sistemden çekilerek getirilir. Gelen KDV oranı kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

  

Ø       Bütün işlemler yapıldıktan sonra kaydet düğmesine basılarak TİF sistem tarafından kontrol edilerek kayıt işlemi gerçekleştirilir. Eğer TİF belgesinde bir hata yapılmış ise sistem kullanıcıya uyarı verir.

  

Ø       Kayıt işlemi gerçekleştiğinde belge no otomatik olarak sistem tarafından verilir.

  

Ø       Belge yazdır düğmesine basılarak TİF belgesi yazdırılır.


  

  

2-      Belge Arama

  

  

  

2.1 Belge Arama ve Üzerinde İşlem Yapma

  

Ø       Arama yapılmak istenen belgenin Yıl, Muhasebe Kodu, Harcama Birim Kodu ve Taşınır Ambar Kodu Bilgileri forma girilir.

  

Ø       Daha ayrıntılı arama yapmak için “Gelişmiş aramayı açmak için tıklayın” linkine tıklanır. Gerekli bilgiler girildikten sonra Listele butonuna basılır ve istenilen sonuçlar görüntülenir.

 

  

Ø       Belge seçim işlemi, Seç kolonundan yapılır. Daha sonra da seçilen belge üzerinde Belge İşlemleri bölümünde yer alan işlemler yapılır.

  

Ø       Belge İşlemleri bölümü seçili olan belge üzerinde yapılabilecek işlemleri içerir. Bu işlemler Belge Yazdır, Onayla, Onay Kaldır ve İptal Et butonlarına basılarak gerçekleştirilir.

  

Ø       Dayanıklı Taşınırlar için gerekli olan sicil no onaylama işlemi sonucunda sistem tarafından otomatik olarak verilir. Onaylama işleminden sonra belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

  

Ø       Eğer onaylı bir belge üzerinde değişiklik yapılması isteniyorsa ilgili belge seçilerek Onay Kaldır düğmesine basılır.

  

Ø       Eğer belge iptal edilmek isteniyorsa seçilir ve İptal düğmesine basılır.

  

Ø       Çok sayıda belge hazırlandıktan sonra bunları toplu olarak yazdırmak için ilgili belgeler seçilir ve Belge yazdır düğmesine basılır.

  

Dayanıklı Taşınırın Özellikleri

  

Bu ekranda dayanıklı taşınırlar listelenir, eksik olan özellik bilgileri girilir ya da bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

  

  

Dayanıklı taşınırların ambarlara göre listesini görmek için Muhasebe Birimi Kodu, Harcama Birimi Kodu ve Ambar Birimi Kodu bilgilerini girerek  “Listele” tuşuna basın. İlgili ambarda var olan dayanıklı taşınırların listesi dayanıklı taşınırın özellikleri ile birlikte ekrana gelir. İstenirse sadece bir dayanıklı taşınırın bilgileri (“Sicil Numarası” alanına dayanıklı taşınırın sicil numarası girilerek) ya da bir TİF ‘de bulunan dayanıklı taşınırların bilgileri (“TİF Belge Numarası” alanına TİF numarası girilerek) görüntülenir/değiştirilebilir.

  

  

Dayanıklı taşınırlar 3 seçenekten (Taşınır Bilgileri, Kütüphane Bilgileri, Müze Bilgileri) herhangi biri seçilerek listelenir.

  

  

Her seçeneğin özellik bilgileri farklıdır. Örneğin “Taşınır Bilgileri” seçeneğinde Şase No., Motor No., Plaka No. gibi özellik alanları varken, “Kütüphane Bilgileri” seçeneğinde Cilt No., Eser Adı, Yayın/Basım Yeri vs. gibi özellik alanları vardır.

  

Özellik Bilgilerinde Değişiklik Yapmak

  

Değişiklik yapmak için ekranda listelenen dayanıklı taşınırın ilgili özellik alanının üzeri tıklanır ve bilgi değişikliği yapılır. Daha sonra “Kaydet” tuşuna basılarak bilgi değişikliği tamamlanır.

  

  

Dayanıklı Taşınırın Tarihçesi

  

Dayanıklı taşınırların ilgili kuruma ilk girişlerinden itibaren kurum içindeki bütün hareketlerinin listelendiği yer “Dayanıklı Taşınırın Tarihçesi” ekranıdır.

  

  

Muhasebe Birimi Kodu, Harcama Birimi Kodu, Taşınır Ambar Kodu ve ilgili taşınırın Sicil Numarası girilerek “Bul” tuşuna basılır. Sicil Numarası girilen taşınırın kurum içindeki bütün hareketleri ekranda listelenir.

  

  

Harcama Birimlerinin En Son Kestikleri TİF Numaraları Raporu

  

  

Muhasebe birimine bağlı harcama birimlerinin kestikleri sonuncu TİF’lerin numaraları rapor halinde listelenir.

  

  

Bu raporu almak için yıl seçimini yaparak “Yazdır” tuşuna basmak yeterlidir.

  

  

Zimmet Fişi

  

1-Belge Düzenleme

  

  

Bu aşamada dayanıklı taşınır giriş ve çıkış işlemlerine esas Zimmet Fişi kaydedilir, yazdırılır ve kayıtlı belgeler arasında arama yapılır. Zimmet Fişi Giriş Ekranına TİF Giriş ekranında yapılan açıklamalar doğrultusunda giriş, sorgulama ve arama işlemleri yapılır.

  

1.1 Yeni Belge Girişi ve Belge Kaydı:

  

Ø       Demirbaş, Makine ve Cihazların zimmete verme veya düşme işlemlerinde yukarıda belirtilen bilgiler doldurulur.

  

Ø       Zimmet verilecek Dayanaklı Taşınır için Sicil No kolonu altında bulunan  düğmesine basılır. Gelecek olan formdan ilgili Taşınır seçilerek listeye yazılması sağlanır.

  

Ø       Zimmet verilecek olan Taşınırlar listeye yazıldıktan sonra Kaydet düğmesine basılarak belge kayıt edilir. Sistem bilgileri kontrol ederek bir hata varsa kullanıcıyı uyarır.

  

Ø       Belge yazdır düğmesine basılarak döküm alınır.

  


Dayanıklı Taşınırlar Listesi

  

  

Dayanıklı Taşınırlar Listesi, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Diğer nüshası ise taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından dosyasında saklanır.

  

Ø       Dayanıklı Taşınırlar Listesi Belge Girişi boş formda Muhasebe Birimi Kodu, Harcama Birimi Kodu ve Taşınır Ambar Kodu  düğme yardımı ile girilir.

  

Ø       Zimmet Verme/Düşme ile Zimmet Fişi Tipi seçilir.

  

Ø       Kime ve Nereye Verildiği alanları doldurulur.

  

Ø       Zimmet verilecek olan Taşınırlar listeye yazıldıktan sonra Kaydet düğmesine basılarak belge kayıt edilir. Sistem bilgileri kontrol ederek bir hata varsa kullanıcıyı uyarır.

  

Ø       Belge yazdır düğmesine basılarak döküm alınır.

  

  

  


Sayım Tutanağı

  

Bu bölümde harcama birimi ve ambar kodu itibariyle sayıma ilişkin bilgiler yer almaktadır. Taşınırların sayım işlemlerinde taşınır II nci düzey detay kodu itibarıyla düzenlenir ve taşınırlar Tutanağa taşınır kodu düzeyinde kaydedilir.

  

  

Tutanağın sayım fazlası veya noksanına ilişkin sayfalarının bir nüshası, giriş-çıkış işlemleri için düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ekine, bir nüshası da Taşınır İşlem Fişinin muhasebe birimine gönderilecek nüshasına bağlanır.

  

Ø       Belge düzenleme sayfasındaki Muhasebe Kodu, Harcama Birim Kodu ve Ambar Koduna ilişkin bilgiler girilir.

  

Ø       Listele butonuna basıldığında ilgili tarihe kadar olan sayıma ilişkin sayım tutanakları liste halinde sıralanacaktır. 

  

Ø       Görüntülenmek istenen sayım tutanağı üzerine gelinip basılması halinde görüntülenecektir.

  

Ø       Ambar sayım işlemlerine ilişkin verilerin Yeni Tutanak butonuna basılarak aşağıda gösterilen forma giriş yapılması gerekmektedir.

  

  

  

Ø       Hesap kodları itibariyle sayımda bulunan bilgiler girilir ve Kaydet butonuna basılacaktır. Giriş aşamasında etkin olmayan Sayım Tutanağı, Ambar Devir ve Teslim Tutanağı butonu kaydetme işleminden sonra etkin hale gelecektir. Bu butonlara sırasıyla basılarak belgeler oluşturulmuş olacaktır. 

  

  

Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı                         

  

  

Bu bölüm,  kayıtlardan çıkarılacak taşınırların girişlerinin yapılacağı formdur. Taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması; yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi; hurdaya ayrılması ile canlı taşınırların ölmesi gibi nedenlerle kayıtlardan düşülmesini sağlamak amacıyla üç nüsha olarak düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır. Bir nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen Taşınır İşlem Fişine, ikinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek Taşınır İşlem Fişine eklenir. Diğer nüshası ise dosyasında saklanır.

  

Ø       Ekrana gelen boş formda Muhasebe Kodu, Harcama Birim Kodu ve Ambar Kodu  düğme yardımıyla girilecektir.

  

Ø       Listele butonuna basılması halinde harcama birimi ve ambar kodu itibariyle ilgili tarihe kadar yapılan kayıttan düşme işlemleri sıralanacaktır.

  

Ø       Listelenen kayıdın üzerine gelinip Mouse ile tıklayarak kayıdı görüntüleyebilirsiniz.

  

Ø       Yeni Tutanak butonuna basıldığında aşağıda gösterilen giriş formu ekrana gelecektir.

  

  

  

Ø       Giriş formu ekranında bulunan Hesap Kodu, Sicil No, Miktarı ve Birim Fiyatı alanları girilecektir. Kaydet işleminden sonra döküm almak için yazdır ve TİF oluşturmak için TİF oluştur butonuna basılır.

  

Taşınır İstek Belgesi

  

  

  

Bu bölümde, Ambardan taşınır talep edildiğinde ve talepte bulunan birim yetkilisinin giriş yapacağı ekrandır.

  

Ø       Ekrana gelen boş formda Muhasebe Kodu, Harcama Birim Kodu ve Ambar Kodu  düğme yardımıyla girilecektir.

  

Ø       Listele butonuna basıldığında ilgili tarihe kadar talep edilmiş olan taşınır istek belgeleri listelenecektir.

  

Ø       Yeni Belge butonuna basılarak Taşınır istek taleplerinin girişinin yapılacağı form açılır.

  

  

  

  

Ø       Ekrana gelen formda İstek Yapan, Hesap Kodu, İstenilen Miktar kısımları doldurulacaktır. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerince,  Karşılanan miktar kısmı doldurulacak ve işlem tamamlanacaktır. 

  

  

Defterler

  

Taşınır Mal Kayıt ve Takip Modülü içerisinde Defterler başlığına basılarak Tüketim Malzemeleri Defteri, Dayanıklı Taşınırlar Defteri, Müze Defteri ve Kütüphane Defteri dökümleri alınacaktır.

  

  

  

Ø       Gelen ekranda Muhasebe Birimi Kodu, Harcama Birimi Kodu ve Ambar Kodu bilgileri girilecektir. Taşınır Hesap Kodu ikinci düzeyde girilecektir. Defter oluştur butonuna basıldığında defter dökümleri oluşacaktır.

  

Ø       Defter dökümleri TİF ve Zimmet Fişini esas alarak sistem tarafından üretilecektir.

  

  

  

  

  

  

1-Tüketim Malzemeleri Defteri

  

  

  

  

2-Dayanıklı Taşınırlar Defteri

  

  

  


Cetveller

  

Taşınır Mal Kayıt ve Takip Modülü içerisinde Cetveller başlığına basılarak formda gözüken cetvel dökümleri alınabilecektir.

  

  

  

1- Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli

  

Formda Muhasebe Birim Kodu, Harcama Birim Kodu alanları girilecektir. Bu Cetvel, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin yılsonu hesaplarına ilişkin işlemlerinde taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar bu Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. Cetvelin "Gelecek Yıla Devir" sütununda gösterilen miktarın, yılsonlarında sayım tutanaklarının "Sayımda Bulunan Miktar" sütununda gösterilen miktara eşit olması gerekir.

  

  

  

 2-   Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli

  

Cetvelde Muhasebe Birimi Kodu, Harcama Birimi Kodu alanları doldurulur. Harcama biriminin taşınır yönetim hesabının çıkarılması amacıyla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından harcama birimi itibarıyla taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar bu Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.

  

  

  

  

3-       Taşınır Hesap Cetveli

  

Cetvelde İl ve İlçe butonları girilecektir. Taşınır konsolide görevlilerince ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez birimlerinin taşınır hesabının çıkarılması işlemlerinde düzenlenir. Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli esas alınarak taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenen bu Cetvele taşınırlar taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.

  

  

  

  

  

4-      Taşınır Kesin Hesap Cetveli

  

Merkezdeki taşınır konsolide görevlisince kamu idaresinin taşınır kesin hesabının çıkarılması amacıyla taşınır konsolide görevlilerinden alınan Taşınır Hesap Cetveline dayanılarak taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.

  

  

  

  

  

5-   Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli

  

Bu Cetvel, kamu idaresinin taşınır kesin hesabının çıkarılmasına ilişkin işlemlerde taşınır hesap kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar Cetvele taşınır I inci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.